Nämnden för folkhälsa och sjukvård, 21 februari 2017