Nämnden för folkhälsa och sjukvård, 21 november 2017