Nämnden för folkhälsa och sjukvård, 24 januari 2017