Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 2015

ordförandeklubba
Foto: Johan W Avby