Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 26 maj 2015

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil 194 KB)  
Bilagor (pdf-fil 1304 KB)

Kungörelse(pdf-fil 17 KB)

Pm(pdf-fil 31 KB)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 9 juni kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Budget 2015 - revidering(pdf-fil 439 KB)
 7. Årsredovisning 2014 och ansvarsfrihet för samordningsförbunden(pdf-fil 50 KB)  
  Höglandets samordningsförbund(pdf-fil 5076 KB)
  Finnvedens samordningsförbund(pdf-fil 1065 KB)
  Samordningsförbundet Södra Vätterbygden(pdf-fil 1436 KB)

Anmälningsärenden

Motioner

Hjälpmedelsdepå en möjlighet till en aktiv fritid – RJL 2015/1066(pdf-fil 81 KB)

Kompensera patienter som får ligga i korridoren – RJL 2015/1044(pdf-fil 45 KB)

Dags att kartlägga och utveckla Första linjen för barn och unga – RJL 2015/1059(pdf-fil 50 KB)

Färdtjänst med rätt till bärhjälp – RJL 2015/725(pdf-fil 28 KB)

Granskningsrapporter från regionrevisionen

Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser – RJL 2015/1033(pdf-fil 48 KB)

Granskning av beredning av reglementen och bestämmelser för politiska organ inom Region Jönköpings län – RJL 2015/923(pdf-fil 1220 KB)

Granskning av verksamhetsavtal mellan Region Jönköpings län och länets kommuner - RJL 2015/943(pdf-fil 312 KB)

Regionstyrelsens yttrande över granskningsrapporter från regionrevisionen

Granskning av allmänpsykiatrin för vuxna – RJL 2015/88(pdf-fil 783 KB)

Övrigt

Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige – RJL 2015/592(pdf-fil 36 KB)