Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 25 augusti 2015

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll   (pdf-fil 172 KB)
Bilagor (pdf-fil 93 KB)

Kungörelse(pdf-fil 16 KB)

Pm(pdf-fil 32 KB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den8 september kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor

Valärenden

Anmälningsärenden

Motioner

Välkommen till Jönköpings län – motion om att inleda arbetet med en etableringsstrategi för Region Jönköpings län -RJL 2015/1318(pdf-fil 807 KB)

Granskningsrapporter från regionrevisionen

-

Regionstyrelsens yttrande över granskningsrapporter från regionrevisionen

Övrigt

Ny ledamot i landstingsfullmäktige – RJL 2015/1529(pdf-fil 34 KB)