Regionfullmäktige 6 februari 2018

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll   (pdf-dokument)
Bilagor till protokoll (pdf-dokument)

Kungörelse(pdf-dokument)

Pm(pdf-dokument)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 21 februari kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6.  Granskning av delårsrapport 2017:2(pdf-dokument)
 7. Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken(pdf-dokument)
 8. Granskning av regionens arbete med att utnyttja (pdf-dokument)

  möjligheterna inom området Rätt använd kompetens (RAK)(pdf-dokument)(pdf-dokument)
 9. Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt(pdf-dokument)

 10.  

  Motion - Dags att kartlägga läkemedelsberoendet(pdf-dokument)
 11. Motion - Erbjud provtagning eller screening för (pdf-dokument)

  att förebygga kolon och rektalcancer för personer (pdf-dokument)

  över 60 år(pdf-dokument)

 12.  

  Motion - Bygg miljö- och energismart - bygg i trä(pdf-dokument)
 13. Motion - Högre ersättning för att jobba inom (pdf-dokument)

  primärvården istället för hyrläkare(pdf-dokument)
 14. Motion - Mindre kött och bättre kött - för (pdf-dokument)

  klimatet, hälsan och miljön(pdf-dokument)
 15. Motion - Nu blir vi väl MR-Region(pdf-dokument)

 16.  

  Motion - Bygg studentbostäder i regionens regi(pdf-dokument)
 17. Almi Företagspartner Jönköpings AB - (pdf-dokument)

  bolagsordning(pdf-dokument)
 18. Svar på interpellationer och frågor
 19. Fördelning av inkomna motioner(pdf-dokument)
 20. Fördelning av inkomna granskningar från regionrevisionen(pdf-dokument)
 21. Anmälningsärenden
 22. Valärenden
 23. Avslutning

Anmälningsärenden

Övrigt

Protokoll från Regionfullmäktige i Östergötland – val av ordförande och två vice ordföranden i Samverkansnämnden för sydöstrasjukvårdsregionen(pdf-dokument)

Skrivelse från Länsstyrelsen – Landstingets indelning i valkretsar mm (pdf-dokument)
– RJL 2017/1216(pdf-dokument)

Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige – RJL 2017/3392(pdf-dokument)

Ny ersättare för ersättare/ledamot i landstingsfullmäktige – RJL 2017/2412(pdf-dokument)

Ny ersättare för ersättare/ledamot i landstingsfullmäktige – RJL 2017/3142(pdf-dokument)

Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige – RJL 2017/1897(pdf-dokument)

Ny ersättare för ersättare/ledamot i landstingsfullmäktige – RJL 2017/3218(pdf-dokument)

Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige – RJL 2017/2410(pdf-dokument)