Regionfullmäktige 22 maj 2018

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll   (pdf-dokument)
Bilagor till protokoll (pdf-dokument)

Kungörelse(pdf-dokument)

Pm(pdf-dokument)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 21 februari kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Allmän trafikplikt inför regionbussupphandling i Jönköpings län(pdf-dokument)
 7. Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på kollektivavtal och personalövergång(pdf-dokument)
 8. Motion - Utveckla ett ramprogram för länets familjecentraler med fokus på jämlik hälsa(pdf-dokument)
 9. Motion - Pröva digital tolkning(pdf-dokument)
 10. Motion - Pendlare behöver fler morötter och mindre piska(pdf-dokument)
 11. Motion - Hur ska framtidens sjukvård ges i Region Jönköpings län?(pdf-dokument)
 12. Motion - Inrätta korttidsplatser på sjukhusen(pdf-dokument)
 13. Motion -  Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter(pdf-dokument)
 14. Motion - Underlätta för vårdpersonalen genom att ge praxis och tillämpningar på begreppet(pdf-dokument) 
 15. Motion - Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna(pdf-dokument)
 16. Motion - Slopad patientavgift för fattiga pensionärer(pdf-dokument)
 17. Motion - Gör primärvården i vår region mer likvärdig och jämlik(pdf-dokument)
 18. Fördelning av inkommen motion: Får man ta med sig hunden på resan? Modernisera färdtjänstreglerna nu!(pdf-dokument)
 19. Anmälningsärenden
 20. Valärenden
 21. Avslutning

Anmälningsärenden

Övrigt

Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige – RJL 2018/524(pdf-dokument)