Regionfullmäktige 18 juni 2019

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll   
Bilagor till protokoll 

Kungörelse regionfullmäktige 18 juni(pdf-dokument)

PM 20190618(pdf-dokument)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Torsdagen den 27 juni, kl 15.30 på Regionens hus

Handlingar till regionfullmäktige 18 juni(pdf-dokument)