Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 5-6 november 2019

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll(pdf-fil 239 KB)

Bilagor till protokoll(pdf-fil 5005 KB)

Kungörelse(pdf-fil 97 KB)

PM(pdf-fil 84 KB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 16 oktober, kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6. Kungörelse och handlingar(pdf-fil 133982 KB)