Regionfullmäktige 3 december 2019

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll omedelbar justering - Försäljning respektive köp at Itonofordon(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

Bilagor till protokoll(pdf-dokument)

Kungörelse(pdf-dokument)

PM(pdf-dokument)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 10 december, kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6. Handlingar regionfullmäktige(pdf-dokument)