Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 3 december 2019

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll omedelbar justering - Försäljning respektive köp at Itonofordon(pdf-fil 38 KB)

Protokoll(pdf-fil 235 KB)

Bilagor till protokoll(pdf-fil 3758 KB)

Kungörelse(pdf-fil 27 KB)

PM(pdf-fil 81 KB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 10 december, kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6. Handlingar regionfullmäktige(pdf-fil 21495 KB)