Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 8 juni 2020

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

 

Protokoll(pdf-fil 1816 KB)

Protokoll Bilagor(pdf-fil 7969 KB)

 

Kungörelse(pdf-fil 27 KB)

PM(pdf-fil 109 KB)

 

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Måndagen den 22 juni, kl 15.30 på Regionens hus
  5. Interpellationer och frågor

Kungörelse och handlingar(pdf-fil 159850 KB)