Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 3 november 2020

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll(pdf-fil 1451 KB)

Bilagor till protokoll(pdf-fil 3598 KB)

Kungörelse(pdf-fil 22 KB)

PM(pdf-fil 109 KB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Måndagen den 16 november, kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6. Kungörelse och handlingar(pdf-fil 22258 KB)