Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 25 augusti 2020

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll(pdf-fil 1530 KB)

Bilagor(pdf-fil 4884 KB)

Kungörelse(pdf-fil 24 KB)

PM(pdf-fil 111 KB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Måndagen den 7 september kl 16.00 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6. Kungörelse och handlingar(pdf-fil 45036 KB)