Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 7 april 2020

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll(pdf-fil 1232 KB)

Bilagor till protokoll(pdf-fil 2563 KB)

 

Kungörelse(pdf-fil 30 KB)

PM(pdf-fil 105 KB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 21 april kl 15.30 på Regionens hus

 Kungörelse samt handlingar(pdf-fil 61488 KB)