Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 22 juni 2021

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll(pdf-fil 1187 KB)

Protokoll Bilagor(pdf-fil 1853 KB)

Kungörelse(pdf-fil 21 KB)

PM(pdf-fil 30 KB)

 

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: TIsdagen den 6 juli, kl 15.30 på Regionens hus
  5. Interpellationer och frågor

Kungörelse och handlingar(pdf-fil 9451 KB)