Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 9-10 november 2021

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll(pdf-fil 1189 KB)

Bilagor till protokoll(pdf-fil 7069 KB)

Kungörelse(pdf-fil 21 KB)

PM(pdf-fil 26 KB)

Kungörelse och handlingar(pdf-fil 85041 KB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Onsdagen den 24 november, kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6. Kungörelse och handlingar