Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 7 december 2021

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll(pdf-fil 1356 KB)

Bilagor till protokoll (pdf-fil 465 KB) 

Kungörelse(pdf-fil 20 KB)

PM(pdf-fil 30 KB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 21 december, kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6. Kungörelse och handlingar(pdf-fil 54905 KB)