Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 2017

ordförandeklubba
Foto: Johan W Avby