Politik, möten och handlingar

Regionstyrelsen 2015

Regionstyrelsen sammanträder, ordförandeklubba
Foto: Johan W Avby