Politik, möten och handlingar

Regionstyrelsen 14 juni 2016

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll (pdf-fil 427 KB) 

Beslut i korthet(pdf-fil 143 KB)   

Kallelse(pdf-fil 135 KB)

Information och redovisning

 • Aktuell information
 • Månadsrapport

Informationsärenden

Anmälan av informationsärenden(pdf-fil 91 KB)

Anmälan av delegationsbeslut(pdf-fil 102 KB)

Beslutsärenden

 1. Översiktsplan Länssjukhuset Ryhov(pdf-fil 10695 KB)
 2. Byggnad hus D1, Länssjukhuset Ryhov(pdf-fil 13941 KB)
 3. Delårsrapport 2016:1(pdf-fil 1129 KB)
 4. Motion: Förbättra kvalitén på webbsändningar från regionfullmäktige(pdf-fil 342 KB)
 5. Motion: Motion om cykelmotion(pdf-fil 500 KB)
 6. Motion – Sjukhusclown, är det inte dags nu?(pdf-fil 375 KB)
 7. Motion – Säkrare omhändertagande på länets akutmottagningar med specialist i första ledet(pdf-fil 380 KB)
 8. Motion: Anpassa antalet ledamöter i Regionfullmäktige efter kommunallagens riktvärde(pdf-fil 132 KB)
 9. Byggnation av antenatalavdelning(pdf-fil 117 KB)
 10. Ombyggnad av Röntgenlaboratorium(pdf-fil 58 KB)
 11. Remiss: Låt fler forma framtiden(pdf-fil 5251 KB)
 12. Årsredovisning 2015 Höglandets samordningsförbund, Årsredovisning 2015 Finnvedens samordningsförbund, Årsredovisning 2015 Samordningsförbundet Södra Vätterbygden(pdf-fil 7976 KB)
 13. Redovisning av icke slutbehandlade motioner(pdf-fil 48 KB)
 14. Nytt arkivreglemente anpassat till Region Jönköpings län(pdf-fil 543 KB)
 15. Justering av vissa biljettpriser(pdf-fil 507 KB)   
  15 b - Överenskommelse mellan Patientnämnden, Region Jönköpings län och länets kommuner avseende Patientnämndsverksamhet(pdf-fil 1446 KB)
 16. PET-CT på Länssjukhuset Ryhov(pdf-fil 117 KB)
 17. Ombyggnad av akutmottagningen Ryhov(pdf-fil 60 KB)
 18. Anderstorps vårdcentral – hyreskontrakt(pdf-fil 2315 KB)
 19. Tillgänglighet till Regionens lokaler för personer med funktionsnedsättning(pdf-fil 105 KB)
 20. Remiss: Tolktjänst för vardagstolkning(pdf-fil 17634 KB)
 21. Remiss: Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna(pdf-fil 3103 KB)
 22. Regional utvecklingsstrategi – handlingsplaner och process(pdf-fil 3994 KB)
 23. Granskning av kompetensförsörjning(pdf-fil 700 KB)
 24. Revision av stiftelser 2015(pdf-fil 5107 KB)