Landstingsstyrelsen 25 januari 2011

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll

Kallelse

Anmälningsärenden

Information och redovisning

  • Aktuell information

Beslutsärenden

  1. Motion - Fler neurologer,
  2. Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet - Förbundsordning för Finnvedens och Höglandets samordningsförbund,
  3. Ansökan om medel för projektet "Viktiga barn och ungdomar 2011" - Steg 2,
  4. Uppföljning av intern kontrollplan 2010,
  5. Kvalitetsersättning 2011
  6. Nationell informationskampanj om stroke,
  7. Promemorian - Distansundervisning för elever bosatta i Sverige - förslag till yttrande,
  8. Remiss ifrån Regionförbundet - Regionalt energikontor i Jönköpings län - R18810
  9. Resurser för utarbetande av kulturplan - inrättande av konsulenttjänst för bild och form,