Landstingsstyrelsen 8 mars 2011 - extra sammanträde