Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 7 november 2011

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll(pdf-fil 38 KB)

Kallelse(pdf-fil 16 KB)

Anmälningsärenden(pdf-fil 54 KB)

Information och redovisning

 • Aktuell information

Beslutsärenden

 1. Budget 2012 med flerårsplan 2013-2014    (pdf-fil 1654 KB)
  Regelboken för vårdval i Jönköpings län - reviderad 2011 (pdf-fil 246 KB)
  Patientavgifter i vården 2012(pdf-fil 196 KB)   
  Bilaga - Utskottens yttrande över flerårsplan 2013-2014    (pdf-fil 3781 KB)
  Bilaga - Protokollsutdrag från Planeringsdelegationen 2011-11-01(pdf-fil 1390 KB)
 2. Regional kulturplan 2011 - avsiktsförklaring(pdf-fil 1405 KB)   
  Bilaga - Protokollsutdrag från Planeringsdelegationen 2011-11-01(pdf-fil 297 KB)
 3. Hemsjukvård Kom Hem - Vård, omsorg och rehab nära dig, avsiktsförklaring(pdf-fil 448 KB)
 4. Regional utvecklingsansvar - ansökan om att få bilda regionkommun  (pdf-fil 226 KB) 
  Bilaga - Skrivelse till Landstingsfullmäktige  (pdf-fil 1989 KB)
  Bilaga - Skrivelse till Regeringen(pdf-fil 2180 KB)
 5. Motion - Landstinget i Jönköpings län - bäst i Sverige på miljöarbete  (pdf-fil 1303 KB)
  Bilaga - Protokollsutdrag från Planeringsdelegationen 2011-11-01(pdf-fil 407 KB)
 6. Generalplan - Höglandssjukhuset Eksjö(pdf-fil 3558 KB)    
  Bilaga - Protokollsutdrag från Planeringsdelegationen 2011-11-01(pdf-fil 307 KB)
 7. Policy för upphandling av varor och tjänster (pdf-fil 2549 KB) 
  Bilaga - Protokollsutdrag från Planeringsdelegationen 2011-11-01(pdf-fil 322 KB)
 8. Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan för allvarliga och extraordinära händelser    (pdf-fil 978 KB)
  Bilaga - Delplan Epidemiplan för Landstinget i Jönköpings län  (pdf-fil 1135 KB) 
  Bilaga - Delplan Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan Jönköpings sjukvårdsområde    (pdf-fil 927 KB)
  Bilaga - Delplan Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan Höglandets sjukvårdsområde (pdf-fil 915 KB)    
  Bilaga - Delplan Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan Värnamo sjukvårdsområde     (pdf-fil 905 KB)   
  Bilaga - Protokollsutdrag från Planeringsdelegationen 2011-11-01(pdf-fil 333 KB)
 9. Extra resurser för förbättrad tillgänglighet(pdf-fil 66 KB)   
  Bilaga - Protokollsutdrag från Planeringsdelegationen 2011-11-01(pdf-fil 334 KB)
 10. Fria nyttigheter för företagshälsovård (pdf-fil 32 KB)
  Bilaga - Protokollsutdrag från Planeringsdelegationen 2011-11-01(pdf-fil 333 KB)
 11. Redovisning av icke slutbehandlade motioner (pdf-fil 1658 KB)
  Bilaga - Protokollsutdrag från Planeringsdelegationen 2011-11-01(pdf-fil 309 KB)