Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 24 januari 2012

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll(pdf-fil 48 KB)

Kallelse(pdf-fil 27 KB)

Anmälningsärenden(pdf-fil 58 KB)

Information och redovisning

 

Beslutsärenden

 1. Aktuell information

  Händelseanalyser i samband med IT-avbrott
  Länstrafiken
  Övrig information
 2. Motion - PSA-tester, informationsinsatser, forskning och utveckling(pdf-fil 624 KB)
 3. Motion - Hälsofrämjande och läkande trädgård (pdf-fil 106 KB)
 4. Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer(pdf-fil 148 KB)
 5. Motion - Den äldre människan på akutmottagningen(pdf-fil 148 KB)
 6. Motion - Använd IT-tekniken för att förbättra kvalitén för patienter på sjukhusen i länet (pdf-fil 693 KB)
 7. Motion - Utforma ett policydokument för demokratifrågor(pdf-fil 559 KB)
 8. Avtal om överlåtelse av Jönköpings Länstrafik AB:s verksamhet (pdf-fil 423 KB)
 9. Ombyggnation av patientbussar - Länssjukhuset Ryhov(pdf-fil 62 KB) 
 10. Solfångarfält i Värnamo(pdf-fil 66 KB)
 11. Bidrag till Jönköpings Academy(pdf-fil 61 KB)
 12. Slutredovisning av fastighetsinvesteringar(pdf-fil 109 KB)
 13. DS 2011:38 - En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och  kanyler - S2011/1005/FS,  förslag till yttrande(pdf-fil 68 KB)
 14. Betänkandet  Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten - SOU 2010:45, S2010/5325/FS,  förslag till yttrande(pdf-fil 84 KB)
 15. Delbetänkandet - På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen - OSU 2011:73, förslag till yttrande (pdf-fil 73 KB)
 16. Bidrag till politiska ungdomsorganisationer för år 2012(pdf-fil 62 KB)
 17. Bidrag till ungdomsorganisationer för år 2012(pdf-fil 66 KB)
 18. Om- och tillbyggnad Gislaveds vårdcentrum(pdf-fil 59 KB)
 19. Länsteknikcentrum i Jönköpings län AB - likvidation(pdf-fil 102 KB)
 20. Tillsättning av tjänst som IT-direktör - bilaga delas vid sammanträdet