Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 18 december 2012

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll(pdf-fil 161 KB)

Kallelse(pdf-fil 116 KB)

Anmälningsärenden(pdf-fil 114 KB)

Information och redovisning

 • Aktuell information

Beslutsärenden

 1. Förvaltningsbudgetar - 2013(pdf-fil 192 KB)  
    
  Jönköpings sjukvårdsområde (pdf-fil 135 KB)  
  Höglandets sjukvårdsområde(pdf-fil 100 KB)   
  Värnamo sjukvårdsområde (pdf-fil 131 KB)  
  Vårdcentralerna Bra Liv(pdf-fil 43 KB)   
  Medicinsk diagnostik  (pdf-fil 48 KB) 
  Folktandvården    (pdf-fil 98 KB)
  IT-centrum(pdf-fil 50 KB)   
  Landstingsfastigheter(pdf-fil 44 KB)   
  Regional utveckling(pdf-fil 45 KB)    
  Länstrafiken   (pdf-fil 92 KB)
  Landstingets kansli(pdf-fil 45 KB)
 2. Motion - Dietistresurserna bör förstärkas i Landstinget i Jönköpings län(pdf-fil 238 KB)
 3. Motion - Uppmärksamma celiaki(pdf-fil 202 KB)
 4. Verksamhetsplan 2013 med budget 2013-2014 för Finnvedens samordningsförbund - förslag(pdf-fil 1134 KB)
 5. Verksamhetsplan 2013 med budget 2013-2014 för Höglandets samordningsförbund - förslag(pdf-fil 1202 KB)
 6. Organisations- och verksamhetsbidrag till organisationer inom funktionshinderområdet 2013(pdf-fil 286 KB)
 7. Bidrag inom folkhälsoområdet 2013(pdf-fil 197 KB)
 8. Avtal om samverkan kring hjälpmedelsfrågor(pdf-fil 133 KB)
 9. Förlängning av mandatperioden - 2014(pdf-fil 48 KB)
 10. Läkemedelsförsörjning till vårdens enheter via eget sjukhusapotek(pdf-fil 138 KB)
 11. Remiss - Nya regionala miljömål - förslag till yttrande(pdf-fil 1256 KB)
 12. Bidrag till Jönköping Acadamy(pdf-fil 60 KB)
 13. Bidrag till ungdomsorganisationer(pdf-fil 58 KB)
 14. Bidrag till politiska ungdomsorganisationer(pdf-fil 57 KB)
 15. Bidrag till övriga organisationer inom kulturområdet(pdf-fil 59 KB)
 16. Samverkansmodellen - kostnader kopplade till kulturplanen(pdf-fil 46 KB)
 17. Förslag till ämnes- och ämnesområdesplaner samt ämnen och kurser i programfördjupningar i gymnasiesärskolan - förslag till yttrande (pdf-fil 3153 KB)