Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 11 juni 2013

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll (pdf-fil 244 KB)

Bilaga till protokoll(pdf-fil 480 KB)

Kallelse(pdf-fil 117 KB)

Anmälningsärenden(pdf-fil 105 KB)

Information och redovisning

 • FORSS - Peter Blomstrand
 • Aktuell information

Beslutsärenden

 1. Delårsrapport 1(pdf-fil 832 KB)
 2. Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden(pdf-fil 252 KB)
 3. Motion: Skapa ett skydd för "Visselblåsare" i Landstinget i Jönköpings län(pdf-fil 734 KB)
 4. Revisionsberättelse med bokslut Samordningsförbundet Södra Vätterbygden(pdf-fil 326 KB)
 5. Revisionsberättelse med bokslut Finnvedens samordningsförbund(pdf-fil 4335 KB)
 6. Revisionsberättelse med bokslut 2012 Höglandets samordningsförbund(pdf-fil 127 KB)
 7. Arbete för förändrade attityder och värderingar som ökad kunskap om psykiskt ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll(pdf-fil 179 KB)
 8. Remiss: Upphandlingsutredningen 2010 - slutbetänkande (SOU 2013:12) Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig upphandling(pdf-fil 641 KB)
 9. Remiss: Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands mm - DS 2013:7(pdf-fil 361 KB)
 10. Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll(pdf-fil 2078 KB)
 11. Revisionsrapport - Granskning av representation(pdf-fil 2853 KB)
 12. Ledningsplan för vuxenpsykiatrin i Landstinget i Jönköpings län(pdf-fil 3316 KB)
 13. Landstingets kansli - organisatorisk förändring(pdf-fil 328 KB)
 14. Redovisning enligt lagen (2015:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser(pdf-fil 129 KB)
 15. Redovisning av icke slutbehandlade motioner(pdf-fil 153 KB)
 16. Ansökan om bidrag från DHR(pdf-fil 1210 KB)
 17. Samverkansavtal - Naturbruksutbildning(pdf-fil 47 KB)