Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 10 september 2013

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll (pdf-fil 255 KB)

Kallelse(pdf-fil 117 KB)

Anmälningsärenden(pdf-fil 101 KB)

Information och redovisning

 • Aktuell information
 • Investeringsprocessen
 • Uppföljning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter
 • Månadsuppföljning

Beslutsärenden

 1. Motion: Underlätta budgetarbetet – implementera ”budgetsimulator"(pdf-fil 626 KB)
 2. Motion: Mödravårdscentralernas uppdrag och Barnavårdscentralernas uppdrag (pdf-fil 584 KB)
 3. Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar(pdf-fil 407 KB)
 4. Motion: Landstinget ska bli en mönsterarbetsplats(pdf-fil 4936 KB)
 5. Motion: Utöka friskvårdsbidraget(pdf-fil 134 KB)
 6. Indelning av landstingsvalkretsar och antal mandat inför valet 2014(pdf-fil 851 KB)
 7. Region Jönköping – Småland – förslag till framtida organisation(pdf-fil 470 KB)
 8. Ändring i förbundsordningen för Höglandets samordningsförbund(pdf-fil 622 KB)
 9. Köp av del av fastighet Henja 3:26 i Gislaveds kommun(pdf-fil 11431 KB)
 10. Försäljning av bostadsrätt HSB Släggan Värnamo(pdf-fil 37 KB)
 11. Revision av stiftelser 2012(pdf-fil 145 KB)
 12. Remiss – En myndighet för alarmering – SOU 2013:33(pdf-fil 269 KB)
 13. Remiss – Delbetänkandet – Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna – SOU 2013:23(pdf-fil 541 KB)
 14. Remiss – Rätt information – Kvalité och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga(pdf-fil 395 KB)
 15. Granskning av årsredovisning 2012
 16. Sammanträdesplan för 2014(pdf-fil 38 KB)
 17. Remissyttrande över förslag till regional transportplan för Jönköpings län 2014-2025(pdf-fil 1871 KB)
 18. Remissyttrande över förslag till regional transportplan för Hallands län 2014-2025(pdf-fil 142 KB)
 19. Remissyttrande över förslag till regional transportplan för Kronobergs län 2014-2025(pdf-fil 4553 KB)
 20. Remissyttrande över Lag om resenärers rättigheter – kompletterande bestämmelser – DS 2013:44(pdf-fil 29 KB)
 21. Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2015, dnr N2013/2942/TE (pdf-fil 2659 KB)