Handlingar och protokoll från Regionala utvecklingsdelegationen 2012