Politik, möten och handlingar

Regionala utvecklingsdelegationen 26 maj 2014

Agenda Regionala utvecklingsdelegationen 26 maj 2014

Protokoll(pdf-fil 48 KB)

Ärenden

Anmälningsärenden

Information

Beredningsärenden för delegationen
Beslutsärenden för delegationen

- Ny regional kulturplan
- Utvecklingsbidrag(pdf-fil 42 KB)