Tekniska delegationen

Handlingar och protokoll från Tekniska delegationens sammanträden.

Tekniska delegationen 2011-2014:

  • följde verksamheten avseende fastigheter och försörjning
  • verkade för samordning och enhetlighet vad gäller utrustning och förbrukningsmaterial
  • upphandlade entreprenader och tjänster som överstiger tre miljoner kronor
  • beslutade om externa hyresavtal
  • upphandlade varor och tjänster över tröskelvärden enligt lagen om offentlig upphandling, exklusive upphandling av tjänster till revisorer
  • beslutade i kassationsärenden över 100 000 kr.

Nedan finns protokoll från 2014 och 2013 publicerade.

 2014

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-12-29
(pdf-dokument)
Protokoll Tekniska Delegationen 2014-12-02(pdf-dokument)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-11-11(pdf-dokument)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-10-28(pdf-dokument)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-10-14(pdf-dokument)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-09-30(pdf-dokument)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-08-26(pdf-dokument)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-06-24(pdf-dokument)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-05-20(pdf-dokument)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-04-29(pdf-dokument)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-04-08 extra(pdf-dokument)

Protokoll Tekniska Delegationen2014-03-18(pdf-dokument)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-03-11 extra(pdf-dokument)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-02-18(pdf-dokument)

Protokoll Tekniska Delegationen 2014-01-14

(pdf-dokument)

2013

Protokoll 2013-01-15(pdf-dokument)

Protokoll 2013-02-19(pdf-dokument)

Protokoll 2013-03-19(pdf-dokument)

Protokoll 2013-04-04 extra(pdf-dokument)

Protokoll 2013-04-16 (pdf-dokument)

Protokoll 2013-05-07 extra(pdf-dokument)

Protokoll 2013_05-21(pdf-dokument)

Protokoll 2013-06-25(pdf-dokument)

Protokoll 2013-08-27(pdf-dokument)

Protokoll 2013-09-10 extra(pdf-dokument)

Protokoll 2013-09-20(pdf-dokument)

Protokoll 2013-10-15(pdf-dokument)

Protokoll 2013-11-07 extra(pdf-dokument)

Protokoll 2013-11-19(pdf-dokument)

Protokoll 2013-12-03(pdf-dokument)