Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014

Sammanträde
Foto: Johan W Avby