Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 25 september 2012

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Ärenden

Anmälningsärenden

Motioner

Stadscyklar; Koppling till kollektivtrafiken i Jönköping - LJ 2012/1223(pdf-fil 49 KB)

Satsa på undersköterskorna! - LJ 2012/863(pdf-fil 575 KB)

Skapa ett skydd för "visselblåsare" i Landstinget i Jönköpings län - LJ 2012/802(pdf-fil 608 KB)

Fria preventivmedel - förebyggande hälso- och sjukvård - LJ 202/779(pdf-fil 403 KB)

Landstingsstyrelsens yttrande över revisonsgranskningar

Granskning av årsredovisning 2011 - LJ 2012/517(pdf-fil 499 KB)

Granskning av föreningsbidrag - LK11-0553(pdf-fil 430 KB)

Granskningsrapport från landstingsrevisionen

Granskning av vårdvalet Landstinget i Jönköpings län - LJ 2012/167(pdf-fil 357 KB)

Valärenden

Ny ledamot/ersättare i landstingsfullmäktige - LJ 2012/835(pdf-fil 51 KB)