Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 10 juni 2014

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll(pdf-fil 337 KB) 
Bilaga till protokoll(pdf-fil 198 KB)

Beslut i korthet(pdf-fil 114 KB)

Kallelse(pdf-fil 168 KB)

Anmälda delegationsbeslut(pdf-fil 21 KB)

Anmälda informationsärenden(pdf-fil 95 KB)

Information och redovisning

 • Aktuellt
 • Information arvoden
 • Tillgänglighet
 • Cancervård
 • Uppföljningen av primärvården 2014

Beslutsärenden

 1. Delårsrapport 2014:1(pdf-fil 1290 KB)
 2. Motion: Förebyggande behandling nödvändigt för att undvika stroke(pdf-fil 955 KB)
 3. Motion: Plånboken avgör om du blir impotent(pdf-fil 710 KB)
 4. Motion: Jämställt landstingsfullmäktige i Jönköpings län(pdf-fil 589 KB)
 5. Revisionsberättelser 2013 för Samordningsförbunden – ansvarsfrihet(pdf-fil 6175 KB)
 6. RiksSår(pdf-fil 39 KB)
 7. Primärvård inom vårdval i Jönköpings län(pdf-fil 875 KB)
 8. Översyn kirurgisk verksamhet i Landstinget(pdf-fil 205 KB)
 9. Försäljning av fastigheten Götaström 1:2 Vaggeryds kommun(pdf-fil 1858 KB)
 10. Forskningsfond för långsiktiga fastighetsinvesteringar inom vårdbyggande(pdf-fil 124 KB)
 11. Region Jönköpings län – ställningstagande till vissa frågor(pdf-fil 610 KB)
 12. Budget för kommunikation kring regionbildning(pdf-fil 476 KB)
 13. Ekonomisk ersättning till stödperson(pdf-fil 479 KB)
 14. Landstinget i Jönköpings läns regelverk för enskilds direktåtkomst till journalinformation(pdf-fil 204 KB)
 15. Högkostnadsskydd för batterier till patienter med Cochleaimplantat (CI)(pdf-fil 43 KB)
 16. Yttrande över förslag till reviderat riksavtal för utomlänsvård(pdf-fil 1214 KB)
 17. Vägledning för kommunal viltförvaltning(pdf-fil 1622 KB)
 18. Granskning av en tillgänglig och ändamålsenlig vård för patienten(pdf-fil 1205 KB)
 19. Granskning av intäktsprocessen inom kollektivtrafiken – Landstinget i Jönköpings län(pdf-fil 940 KB)
 20. Yttrande över remiss av Åtgärdsprogram Anpassning till ett förändrat klimat 2015-2019 Jönköpings län(pdf-fil 1283 KB)
 21. Yttrande över remiss av Åtgärdsprogram ”Minskad klimatpåverkan 2015-2019(pdf-fil 3689 KB)
 22. Remiss: Betänkandet Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet – SOU 2014:9 – S2014/1703/FST(pdf-fil 3414 KB)
 23. Remiss: Vaccination mot hepatit B(pdf-fil 909 KB)
 24. Redovisning av icke slutbehandlade motioner(pdf-fil 106 KB)
 25. Smart-Pack Sverige AB(pdf-fil 107 KB)
 26. Manifesta Småland 2018(pdf-fil 912 KB)
 27. Anställning direktör Vårdcentralerna Bra Liv(pdf-fil 13 KB)