Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 30 september 2014 Extra sammanträde

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll(pdf-fil 25 KB)
Beslut i korthet

Kallelse(pdf-fil 28 KB)

Information och redovisning

  • Aktuell information

Beslutsärenden

  1. Anställning av regional utvecklingsdirektör