Politik, möten och handlingar

Landstingsstyrelsen 21 oktober

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll  (pdf-fil 316 KB)    

Bilaga till protokoll(pdf-fil 443 KB)   
Beslut i korthet(pdf-fil 117 KB)

Kallelse(pdf-fil 115 KB)

Anmälda delegationsbeslut(pdf-fil 18 KB)

Anmälda informationsärenden(pdf-fil 92 KB)

Information och redovisning

Beslutsärenden

 1. Delårsrapport 2014:2(pdf-fil 1512 KB)
 2. Bolagsordning för Tvätteriet Norrköping Textilservice AB – revidering(pdf-fil 143 KB)
 3. Strategi för integrationsarbete i Jönköpings län 2015-2020(pdf-fil 1974 KB)
 4. Handlingsplan rörande våld i nära relationer(pdf-fil 884 KB)
 5. Översyn av gällande regelverk för hjälpmedel inom hjälpmedelscentralens ansvarsområde(pdf-fil 708 KB)
 6. Familjecentral Rosenlund(pdf-fil 98 KB)
 7. Hälsofrämjande arbetsplats – Friskvård(pdf-fil 285 KB)
 8. Kapitaltillskott och inlösen av skuld till LÖF(pdf-fil 99 KB)
 9. Försäljning av fastigheten Eksjö Boskogen 1:5(pdf-fil 4339 KB)
 10. Remiss – Assisterad befruktning för ensamståendekvinnor - SOU 2014:29, dnr JU2014/3407/L2(pdf-fil 1292 KB)
 11. Remiss – Läkemedel för särskilda behov SOU 2014:20(pdf-fil 3258 KB)
 12. Remiss – Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23(pdf-fil 6779 KB)
 13. Remiss – Nya regler om upphandling (SOU 2014:51 och Ds 2014:25)(pdf-fil 3078 KB)
 14. Granskningsrapport – Granskning av landstingets operationsverksamhet(pdf-fil 13200 KB)
 15. Arbetsordning, reglementen och bestämmelser för politiska organ inom Region Jönköpings län(pdf-fil 519 KB)
 16. Remiss - Förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen(pdf-fil 241 KB)