Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 2014-06-17--18

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga 14 dagar efter sammanträdet.

Protokoll  (pdf-fil 221 KB)
Bilagor till protokoll(pdf-fil 11280 KB)

Kungörelse(pdf-fil 115 KB)

Pm(pdf-fil 117 KB)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Onsdagen den 2 juli, kl 15:30 på landstingets kansli
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Delårsrapport 2014:1(pdf-fil 1280 KB)
 7. Motion: Rätten att se klart(pdf-fil 620 KB)
 8. Motion: Länstrafiken+turism=sant(pdf-fil 790 KB)
 9. Motion: Förebyggande behandling nödvändigt för att undvika stroke(pdf-fil 970 KB)
 10. Motion: Plånboken avgör om du blir impotent(pdf-fil 704 KB)
 11. Motion: Jämställt landstingsfullmäktige i Jönköpings län(pdf-fil 600 KB)
 12. Revisionsberättelser 2013 för Samordningsförbunden – ansvarsfrihet(pdf-fil 6145 KB)
 13. Försäljning av fastigheten Götaström 1:2 Vaggeryds kommun(pdf-fil 1845 KB)
 14. Region Jönköpings län – ställningstagande till vissa frågor(pdf-fil 648 KB)
 15. Redovisning av icke slutbehandlade motioner(pdf-fil 98 KB)

 Valärenden

Anmälningsärenden

Motioner

Granskningsrapporter från landstingsrevisionen

 Landstingsstyrelsens yttrande över revisionsgranskningar

Övrigt