Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 30 september 2014

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil 205 KB) 
Bilagor till protokoll(pdf-fil 1676 KB)

Kungörelse(pdf-fil 108 KB)

Pm(pdf-fil 110 KB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 14 oktober, kl 15:30 på landstingets kansli
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6. Motion: Bussiga utflykter – berikande och stimulerande(pdf-fil 936 KB)
  7. Revision av stiftelser 2013(pdf-fil 244 KB)
  8. Årsredovisning 2013 för Regionförbundet - ansvarsfrihet(pdf-fil 719 KB)
  9. Omställningsstöd och pension för förtroendevalda(pdf-fil 764 KB)
  10. Arvodesregler för förtroendevalda i Region Jönköpings län(pdf-fil 640 KB)

Valärende 

Anmälningsärenden

Motioner

Granskningsrapporter från landstingsrevisionen

 Landstingsstyrelsens yttrande över revisionsgranskningar

Övrigt