Politik, möten och handlingar

Landstingsfullmäktige 25-26 november 2014

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll(pdf-fil 332 KB)

Bilagor till protokoll:  
Bilaga 1-5(pdf-fil 5526 KB)  
Bilaga 6 (pdf-fil 8090 KB) 
Bilaga 7.1 - 7.6(pdf-fil 6798 KB)  
Bilaga 7.7 - 7.12(pdf-fil 6978 KB)  
Bilaga 7.13 - 7.17(pdf-fil 5821 KB)

Kungörelse(pdf-fil 117 KB)

Pm(pdf-fil 183 KB)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av landstingsfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 9 december, kl 15:30 på landstingets kansli
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Motion: Utvärdera öppethållande på vårdcentralerna(pdf-fil 909 KB)  
 7. Motion: Automatisera frikort(pdf-fil 857 KB)  
 8. Motion: Gör den internationella kvinnodagen, den 8 mars, till en regional flaggdag i Jönköpings län(pdf-fil 670 KB) 
 9. Motion: Screening av benskörhet(pdf-fil 179 KB)
 10. Budget 2015 och flerårsplan(pdf-fil 1701 KB)  

  Bilaga 1 Hälsotal i Jönköpings län (pdf-fil 1938 KB) 
  Bilaga 2 Styrprocessen(pdf-fil 256 KB)  
  Bilaga 3 Patientavgifter i vården 2014 (pdf-fil 670 KB) 
  Bilaga 4 Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län(pdf-fil 521 KB) 
  Bilaga 4 Primärvård inom vårdval i Jönköpings län(pdf-fil 473 KB) 
  Bilaga 5 Tandvården taxor(pdf-fil 166 KB) 
  Bilaga 6 Kollektivtrafiken priser(pdf-fil 262 KB)  
  Bilaga 7 Regelverk för sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst(pdf-fil 239 KB) 
  Bilaga 8 Kulturprissättning(pdf-fil 158 KB)  
  Bilaga 9 Yrkande Alliansen(pdf-fil 204 KB)  
  Bilaga 9 Yrkande Socialdemokraterna(pdf-fil 584 KB)  
  Bilaga 9 Yrkande Sverigedemokraterna(pdf-fil 282 KB)  
  Bilaga 9 Yrkande Vänsterpartiet(pdf-fil 812 KB)  
  Bilaga 10 Protokoll från Centrala samverkansgruppen 18 samt 24 november(pdf-fil 457 KB)  
  Bilaga 10 Tillägg till Alliansens tilläggsyrkanden(pdf-fil 206 KB)  
 11. Revisionens budget för år 2015(pdf-fil 1629 KB)
 12. Regional kulturplan 2015-2017(pdf-fil 613 KB) 
 13. Partistöd – ändring i kommunallagen(pdf-fil 533 KB) 
 14. Revisorer 2014-2018 i stiftelser med anknuten förvaltning(pdf-fil 47 KB) 
 15. Sammanträdesplan för 2015(pdf-fil 35 KB) 
 16. Kungörelse om sammanträden för Region Jönköpings län(pdf-fil 22 KB) 
 17. Redovisning av icke slutbehandlade motioner – t o m 2014-10-27(pdf-fil 137 KB) 
 18. Ombyggnad av vårdcentralen i Tranås(pdf-fil 141 KB)

Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens sammanträde 2014-11-18(pdf-fil 635 KB)

 

Anmälningsärenden

Motioner
-

Granskningsrapporter från landstingsrevisionen

-

Landstingsstyrelsens yttrande över revisionsgranskningar

-

Övrigt