Framtidens hälso- och sjukvård

Din överenskommelse med vården

Vi kan sjukvård, men du kan dig. Bara du vet vad som är viktigt för att du ska känna att du kan leva bästa möjliga liv utifrån dina förutsättningar. Därför behöver vi jobba tillsammans. Vissa saker kan du själv påverka, annat kan vi hjälpa dig med. Och när du behöver oss så ska du veta vart du ska vända dig. Denna överenskommelse mellan dig och vården kallar vi för patientkontrakt.

Patientkontraktet består av fyra olika delar:

Illustration över hur patientkontrakt fungerar

 

Överenskommelse

Vad kan du göra för dig själv, och vad gör vården? Tillsammans skapar vi en överenskommelse med tydligt ansvar för vårdgivare och vårdtagare.

Sammanhållen planering

En tydlig planering av din fortsatta vård och behandling, som utgår ifrån dina behov och din vardag.

Fast vårdkontakt

Du som har mycket kontakt med oss inom vården har möjlighet att få en kontaktperson som har koll på, och kan ta fram en övergripande plan för alla dina vårdinsatser. Allt för att du inte ska behöva lägga mer tid än nödvändigt på dina vårdkontakter, utan kunna använda tiden till sådant som är viktigt för dig.

Överenskommen tid

Du ska alltid veta vad som är nästa steg i din vård och behandling. Dina kontakter med vården ska ske på ett sätt och en tid som fungerar för dig och din vardag.