Hälsovård

Barn- och ungdomshälsan är mottagningar för barn och ungdomar
Barn- och ungdomshälsan är mottagningar för barn och ungdomar mellan 6 och 18 år och deras föräldrar. Hit kan du vända dig för behandling, råd och stöd Foto: Johan W Avby

Barn-, ungdoms- och kvinnohälsovård

Barnhälsovård

Barnhälsovården erbjuder förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar  och vaccinationer för barn från att de är nyfödda till sex år, samt råd och hjälp till föräldrar. 

Barnhälsovård finns på barnhälsovårdsmottagningar på familjecentralerna runt om i länet:

Barnhälsovårdsmottagningar i Jönköpings län, 1177 vårdguiden(Extern länk)

Kvinnohälsovård

Kvinnohälsovården erbjuder mödravård med regelbundna kontroller genom graviditeten och stöd till blivande föräldrar. Du kan också vända dig till kvinnohälsovården för råd om preventivmedel och sex och samliv.

Barn- och kvinnohälsovård i Jönköpings län, 1177 vårdguiden(Extern länk)

Kvinnohälsovårdsmottagningar i Jönköpings län, 1177 vårdguiden(Extern länk)

Barn (över 6 år) och ungdomar

Barn- och ungdomshälsan (6-18 år)

Barn- och ungdomshälsan är mottagningar för barn och ungdomar mellan 6 och 18 år och deras föräldrar. Hit kan du vända dig för behandling, råd och stöd t ex vid oro, ångest, kriser, nedstämdhet eller relationsproblem.

Barn- och ungdomshälsan Nässjö vårdcentrum, 1177 vårdguiden(Extern länk)(Extern länk)

Barn- och ungdomshälsan Huskvarna vårdcentrum, 1177 vårdguiden(Extern länk)(Extern länk)

Barn- och ungdomshälsan Värnamo, 1177 vårdguiden(Extern länk)(Extern länk)

Ungdomsmottagningar (13-21 år)

Ungdomsmottagningar hjälper ungdomar 13–21 år med allt från relationsproblem till preventivmedel samt ger samtalsstöd till ungdomar på deras eget initiativ.

Barn- och ungdomshälsa i Jönköpings län, 1177 vårdguiden(Extern länk)

Ungdomsmottagningar i Jönköpings län, 1177 vårdguiden(Extern länk)

Ungdomsmottagning på nätet: www.umo.se(Extern länk)