Hälsovård

Hälsovård

En grupp med en yngre kvinna, en medelålders man och en medelålders kvinna sitter vid ett runt bord och samtalar.
Barn- och ungdomshälsan är mottagningar för barn och ungdomar mellan 6 och 18 år och deras föräldrar. Foto: Johan W Avby

Barn-, ungdoms- och kvinnohälsovård

Barnhälsovård

Barnhälsovården erbjuder förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar  och vaccinationer för barn från att de är nyfödda till sex år, samt råd och hjälp till föräldrar. 

Läs mer och hitta kontaktuppgifter:

Barnhälsovård i Jönköpings län, 1177.se (Extern länk)

Barn (över 6 år) och ungdomar

Barn- och ungdomshälsan (6-18 år)

Barn- och ungdomshälsan är mottagningar för barn och ungdomar mellan 6 och 18 år och deras föräldrar. Hit kan du vända dig för behandling, råd och stöd t ex vid oro, ångest, kriser, nedstämdhet eller relationsproblem.

Läs mer och hitta kontaktuppgifter:

Barn- och ungdomshälsa i Jönköpings län, 1177.se (Extern länk)

Ungdomsmottagningar (13-21 år)

Ungdomsmottagningar hjälper ungdomar 13–21 år med allt från relationsproblem till preventivmedel samt ger samtalsstöd till ungdomar på deras eget initiativ.

Webbplatsen UMO.se - ungdomsmottagning på nätet: www.umo.se (Extern länk)

Läs mer och hitta kontaktuppgifter:

Ungdomsmottagningar i Jönköpings län, 1177.se (Extern länk)

Kvinnohälsovård

Kvinnohälsovården erbjuder mödravård med regelbundna kontroller genom graviditeten och stöd till blivande föräldrar. Du kan också vända dig till kvinnohälsovården för råd om preventivmedel och sex och samliv.

Läs mer och hitta kontaktuppgifter:

Kvinnohälsovård i Jönköpings län, 1177.se (Extern länk)