Sjukt barn

Barn hos doktorn
När vårdcentralen är stängd kan du få hjälp på en jourcentral. Foto: Johan W Avby

När ditt barn har skadat sig eller inte mår bra.

Rådgivning och egenvård

1177 Vårdguiden - för rådgivning och egenvårdsråd dygnet runt.

Besök 1177.se för råd om hälsa, vård och tandvård. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt, var du än är i landet. Erfarna sjuksköterskor bedömer ditt barns behov av vård, ger dig råd om vad du kan göra själv och vart du kan vända dig om ditt barn behöver vård.

Skada eller sjukdom

Barn över ett år

Om ditt barn är över ett år och har skadat sig eller inte mår bra vänder du dig till vårdcentralen i första hand. På vårdcentralen finns närakut där du kan få snabb hjälp. När vårdcentralen är stängd, och ditt barns vårdbehov inte kan vänta, når du länets tre kvälls- och helgöppna närakuter genom att ringa 1177 eller boka tid direkt via närakutens e-tjänst.

Barn under ett år

Om ditt barn är under ett år och har skadat sig eller inte mår bra vänder du dig till en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. När mottagningen är stängd, och ditt barns vårdbehov inte kan vänta, når du länets tre kvälls- och helgöppna närakuter genom att ringa 1177 eller boka tid direkt via närakutens e-tjänst.

Vårdcentraler i Jönköpings län, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Närakut i Jönköpings län, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

 
 
 
 

Akut vård i allvarliga och livshotande situationer

Akutmottagningen tar emot ditt barn om barnet har drabbats av svår sjukdom eller skadats allvarligt i en olycka.

Ring 112 vid nödsituation som kräver omedelbar hjälp.