Sjukt barn

Barn hos doktorn
När vårdcentralen är stängd kan du få hjälp på en jourcentral. Foto: Johan W Avby

Barn över ett år

Om ditt barn över ett år har skadat sig eller inte mår bra vänder du dig till vårdcentralen i första hand:

När vårdcentralen är stängd kan du få hjälp på en jourcentral. Boka tid genom att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster för snabbast hjälp eller åk direkt till jourcentralen.

Du kan alltid ringa 1177 eller barnhälsovården (om barnet är 0-6 år) för att få råd.

Barn under ett år

Om ditt barn är under ett år och behöver vård kan du få hjälp på en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.