Vaccination

Vaccinering
Foto: Johan W Avby

Vaccinationer för barn, enligt program och rotavirus 

Barnhälsovården (barn till och med 5 år) och elevhälsan (6-18 år) erbjuder vaccination enligt det allmänna vaccinationsprogrammet. Du får en kallelse när det är dags för vaccination. Barnhälsovården erbjuder också vaccination mot rotavirusinfektion till nyfödda barn fram till sex veckors ålder.

Vaccinationsprogrammet för barn, 1177 vårdguiden(Extern länk)

Vaccination mot mag-tarminfektion orsakad av rotavirus, 1177 vårdguiden(Extern länk)

Influensavaccin 

Är du gravid, har en kronisk sjukdom eller är över 65 år erbjuds du vaccination på vårdcentralen. Oftast sker vaccinering under höst och vinter.

Vaccination mot influensa, 1177 vårdguiden(Extern länk)

Hitta vårdcentraler i Jönköpings län, 1177 vårdguiden(Extern länk)

Resevaccin 

Alla vårdcentraler erbjuder resevaccination. Ibland blir du hänvisad vidare till infektionsmottagningen. Kontakta vårdcentralen för information.

Hitta vårdcentraler i Jönköpings län, 1177 vårdguiden(Extern länk)

För råd inför resor till exotiska och tropiska länder och hälsokontroll efter utlandstjänstgöring kan du vända dig hit:

Infektionsmottagningen, Länssjukhuset Ryhov, 1177 vårdguiden(Extern länk)

Resevaccination i Jönköpings län, 1177 vårdguiden(Extern länk)

Personalvaccinering

Om du i din yrkesroll är i riskzonen för smitta, exempelvis Hepatit B, mässling eller röda hund, kikhosta eller influensa, vänder du dig till din arbetsgivare för bedömning och information om var du kan få vaccinationen utförd. 

Hitta vårdcentraler i Jönköpings län, 1177 vårdguiden(Extern länk)

Vaccin mot HPV och livmoderhalscancer

Som tjej blir du erbjuden att vaccinera dig i skolan. Har du inte blivit vaccinerad i skolan, men vill vaccinera dig, kan du vända dig till en vårdcentral.

Vaccination mot HPV och livmoderhalscancer, 1177 vårdguiden(Extern länk)

Övrig vaccination 

Vänd dig i första hand till en vårdcentral för andra typer av vaccinationer, till exempel TBE och stelkramp.

Hitta vårdcentraler i Jönköpings län, 1177 vårdguiden(Extern länk)