Nära vård

Patientkontrakt

Svensk Hälso- och sjukvård ställer om till en vård närmare patienten. En viktig del i utvecklingen är hur vi tillsammans bygger relationer mellan patienter och vården för att främja god hälsa och vård. Patientkontrakt skapar förutsättningar för att relationen mellan patienten och vården bygger på samarbete, gemensam värdegrund och gemensamt ansvar.

Illustration över hur patientkontrakt fungerarPatientkontrakt handlar om att i varje möte mellan individen och vården, stärka och ta tillvara individens egen förmåga  utifrån  vad som är viktigt för individen. Konceptet består av fyra delar, baserade på gemensam värdegrund och gemensamt ansvar:

Överenskommelse

Hur patienten ska vara delaktig utgår från patientens egna förutsättningar och vilja. Tillsammans skapar vi en överenskommelse med tydligt ansvar för vårdgivare och vårdtagare.

Sammanhållen plan

En plan som utgår från individens samlade behov som skapar trygghet, samtidigt stärker individens ställning till aktivitet och medverkan.

Överenskommen tid

Tid i handen eller att själv via e-tjänster hantera sina tider. Att få vård inom rimlig tid och när patienten behöver och kan komma. Att veta sitt nästa steg i sin vård och behandling.

Fast vårdkontakt

Skapar förutsättningar för kontinuitet och samordning för patienten. Fast vårdkontakt skapar också en större trygghet för patienten, som dessutom inte behöver berätta sin historia om och om igen