Regler och rättigheter i vården

Hjälpmedel och tolk

Händer på tangentbord
Du som är hörselskadad eller vuxendöv och inte använder dig av teckenspråkstolk har rätt till skrivtolk för tolkning i vardagslivet. Foto: Johan W Avby

Hjälpmedel

Har du en funktionsnedsättning kan du behöva hjälpmedel för att livet ska fungera så bra som möjligt. Med hjälpmedel menas ofta produkter av olika slag, men även metoder och ny teknik. Behöver du ett hjälpmedel för att förflytta dig, klara det dagliga livet eller för att läsa, förstå och minnas vänder du dig till din kommun. Gäller det andra hjälpmedel så kontaktar du vårdcentralen.

Hjälpmedel, 1177.se (Extern länk)

Teckenspråkstolk

Du som är döv, dövblind eller har nedsatt hörsel och är teckenspråkig har  rätt till teckenspråkstolk eller dövblindtolk för tolkning i vardagslivet.

Teckenspråkstolk, skrivtolk eller dövblindtolk, 1177.se (Extern länk)

Skrivtolk

Om du är hörselskadad eller vuxendöv och inte kan använda dig av teckenspråkstolk finns istället möjlighet att boka skrivtolk. Tolken skriver ned allt som sägs på en dator och du som tolkanvändare kan läsa texten på en skärm.

Teckenspråkstolk, skrivtolk eller dövblindtolk, 1177.se (Extern länk)

Beställ tolk

När du behöver beställa eller avbeställa tolk ska du kontakta hjälpmedelscentralen. 

Kontaktuppgifter och beställning av tolk för döva, dövblinda och hörselskadade, Folkhälsa och sjukvård