Regler och rättigheter i vården

Om du inte är nöjd

Som patient inom hälso- och sjukvården har du rätt att bli bemött med respekt och få begriplig information om ditt hälsotillstånd och om de undersökningar och behandlingar som föreslås. Du ska få bra vård av god kvalitet.

Om du inte är nöjd med den vård du fått eller är missnöjd med bemötandet, har du rätt att klaga och lämna synpunkter. Vänd dig i första hand direkt till den läkare eller vårdpersonal som har utfört undersökningen eller behandlingen. Du kan även vända dig till chefen vid den enhet där du fått vården.

Om du inte är nöjd med vården, 1177.se (Extern länk)

Om du inte är nöjd med tandvården, 1177.se (Extern länk)