Regler och rättigheter i vården

Patientavgifter

Patientavgifter för hälso- och sjukvård

Avgifterna gäller inom Region Jönköpings län, hos vårdcentraler som ingår i vårdval och hos privata vårdgivare som har avtal med Region Jönköpings län.

Patientavgifter för hälso- och sjukvård, 1177.se (Extern länk)

Högkostnadsskydd och frikort

Det finns en gräns för hur mycket du behöver betala för hälso- och sjukvård. Högkostnadsskyddet innebär att du betalar sammanlagt högst 1 150 kronor för besök i öppenvården under en period på tolv månader.

Högkostnadsskydd och frikort, 1177.se (Extern länk)

Patientavgifter för tandvård

Avgifterna gäller inom Region Jönköpings län och avser Folktandvården och privata tandvårdskliniker. 

Patientavgifter för tandvård, 1177.se (Extern länk)