Regler och rättigheter i vården

Patientlagen

I patientlagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård. Du ska också få information om möjligheten att välja den vård du behöver.

Information om vårdval, behandlingar och andra viktiga delar i din vård ska underlätta för dig att vara med och bestämma. 

Information utifrån dina förutsättningar

Oavsett vem du är och vilken bakgrund du har ska vårdpersonalen ge den information du behöver. Det betyder till exempel att du kan behöva en tolk eller skriftlig information, för att förstå hur en undersökning kommer att gå till. Informationen ska vara anpassad till din situation och dina förutsättningar.

Barn ska också ha möjlighet att uttrycka sin åsikt. Är barnet litet kan det ske tillsammans med dig som är vårdnadshavare, men ju äldre barnet är desto viktigare är det att barnet får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiv i vården och ta beslut är det viktigt att även barnet förstår informationen. Du kan välja öppen vård var som helst i Sverige.

Ny medicinsk bedömning

Du ska få information om vilken vård Region Jönköpings län kan erbjuda och om du kan få vården någon annanstans. Om du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada kan du begära att få en ny medicinsk bedömning. Det innebär att du blir undersökt av en annan läkare än den du först sökte dig till.

Patientlagen, 1177.se (Extern länk)