Regler och rättigheter i vården

Vårdgaranti

Läkare och patient hälsar på varandra
Vårdgarantin innebär bland annat att du ska erbjudas ett läkarbesök på vårdcentralen inom sju dagar, om du behöver det. Foto: Johan W Avby

Vårdgarantin innebär att:

  • du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag
  • du ska få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom högst tre dagar
  • besök i den specialiserade vården inom 90 dagar
  • behandling påbörjad inom 90 dagar.

Vårdgaranti, 1177.se (Extern länk)

På den webbplatsen vantetider.se kan du se väntetider till undersökningar och behandlingar på sjukhus i Sverige.

Väntetider i vården, SKR (Extern länk)