Tandtekniskt laboratorium

Tandtekniskt laboratorium

Tandtekniskt laboratorium, Folktandvården i Jönköpings län
Foto: Elin Carlholt

Tandtekniskt laboratorium tar fram tandtekniska produkter till specialisttandvården, men också till allmän- och privattandvården i Region Jönköpings län.

Vi tillverkar till exempel bettskenor, hårda och mjuka snarkskenor, studiemodeller och tandställningar. Vi kan ta fram tandställningar i olika färger och med bilder. Vi tillverkar också oralmotoriska plattor för rörelseträning av munnens olika delar och tandersättningsplåtar, en slags tandställning med en konstgjord tand, som används under en begränsad tid. 

Frågor om din produkt

Om du har frågor eller önskemål kring din produkt (till exempel tandställning, bettskena eller snarkskena) ska du alltid kontakta din klinik.